NEEM CONTACT OP

DE BESTE ZORG

In de gezondheidszorg wordt de zorg voor (en om) de patiënt qua beeldvorming met de dag belangrijker. Waar steeds meer mensen allergieën ontwikkelen, een bepaalde vorm van diabetes hebben, of over een pacemaker, implantaat of insulinepomp beschikken, is een goed ziekenhuisinformatiesysteem van steeds groter (en soms zelfs van levens-) belang.

Want alleen zo kunnen complicaties en medische fouten worden voorkomen. Niet alleen bij een behandeling, maar ook al daarvoor, bij de noodzakelijke onderzoeken om zo tot een goede diagnose en dito behandelplan te kunnen komen. Binnen deze informatievoorziening speelt Radiologics bij een groeiend aantal Europese afnemers een cruciale rol.

DESKUNDIG

In de wirwar van CDS, Ordercom, RIS, NIS, ZIS, PACS1 en PACS2, SHS en EPD, weet Radiologics als geen ander de weg. Radiologics adviseert bij de integratie van de bestaande informatiesystemen, zodat voorafgaand aan een onderzoek (denk aan röntgen of aan een MRI) al in één oogopslag duidelijk is wat de risico’s van het beoogde onderzoek zijn.

De verantwoordelijke radioloog behoort als geen ander te weten hoe de patiënt onder bepaalde omstandigheden gedurende het onderzoek reageert.
Kan de patiënt wel of niet contrastvloeistof toegediend krijgen? Is de patiënt claustrofobisch? Heeft de patiënt een pacemaker, zodat een MRI mogelijk niet kan worden uitgevoerd? Beschikt de patiënt over een implantaat? Informatie dat nu nog in sommige delen van Europa soms in zeven verschillende systemen verborgen ligt.

Het is Radiologics’ missie om u zo goed als mogelijk te informeren om al deze informatie veilig, eenduidig en eenvoudig in waar mogelijk, één helder systeem onder te brengen.

INNOVATIEF

De ontwikkelingen op het vlak van het beeldvormende proces gaan de laatste jaren zeer snel. Zelfs zo snel, dat het voor ziekenhuizen bijna niet meer bij te houden is welk ZIS/EPD - systeem succesvol en veilig aan een RIS of een NIS gekoppeld kan worden.

Bent u van mening dat het RIS integraal opgenomen moet worden in het ZIS / EPD? En is het nu wel of niet aan te raden om te  investeren in een PACS 2 systeem, of moet er direct  gedacht worden aan een VNA?

Radiologics adviseert u bij uw keuzes en zorgt ervoor dat u de juiste vragen aan de juiste leveranciers stelt. Waar nodig bemiddelt Radiologics met de betreffende partijen en nodigt hen namens u  uit voor een vrijblijvende introductie.

PROJECTEN

RFI & PVE

Request for information
documentatie en
programma van eisen

HiX

ChipSoft Healthcare
Information X-change
migratietrajecten

RIS & NIS

Implementatie van
Radiologie & Nucleair
Informatie Systeem

PACS

Picture Archiving and
Communication System
keuzetrajecten

SPRAAK

Spraakherkenning,
levering hardware
& gebruikerstraining

VNA

Vendor Neutral Archiving
trajecten

CDS

Clinical Decision Support

PROJECT

Projectmanagement,
implementatie-/migratie
trajecten & tender begeleiding

BETROUWBAAR

Radiologics heeft jarenlange ervaring (sinds 2005), is kind aan huis bij ziekenhuizen in geheel Europa en beschikt over up-to-date kennis van de markt.
Radiologics heeft zich ten doel gesteld om er alles aan te doen om het meest kritische zorgproces dat er bestaat, zo goed mogelijk te laten functioneren.
Dat betekent dat werkprocessen en software naadloos op elkaar moeten aansluiten, zodat iedere specialist/deskundige op ieder gewenst moment alle informatie van een patiënt kan raadplegen (denk aan röntgenfoto’s, behandelingen, allergieën en dergelijke).

ONZE MISSIE?

INFORMATIE VEILIG, EENDUIDIG EN EENVOUDIG

IN 1 HELDER SYSTEEM ONDERBRENGEN.

APPARATUUR

Naast consultancy en projectmanagement, bemiddelt Radiologics bij de aanschaf van de benodigde hardware. Ook de levering hiervan neemt zij voor haar rekening. Desgewenst kan Radiologics zorgen voor plaatsing en inrichting van de werkplek van de radioloog.

PARTNERS

CONTACT

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met mij op!

Ernst-Jan den Dekker

QR code

E-mail ejdendekker@radiologics.nl

Telefoon +31 (0)6 460 342 49

LinkedIn linkedin.com/in/ernstjandendekker